Tarot

Algemene uitleg van de Tarot. 

De Tarot bestaat uit 78 Arcana kaarten, waarvan 22 Grote Arcana kaarten en 56 Kleine Arcana kaarten. De Latijnse betekenis voor het woord Arcana is: geheimen. De 22 Grote Arcana kaarten staan voor de grote geheimen en de 56 kleine Arcana kaarten voor de kleine geheimen. De Tarot is ontstaan vanuit verschillende culturen en vanuit verschillende oude heilige symbolen zoals: astrologie, religie, de kabbala, occulte en magische krachten en verzamelde wijsheden van de mystieke scholen der oudheid.

Wat doet de Tarot met ons? Het maakt onbewuste gevoelens weer bewust. Gevoelens die we diep hebben weggestopt naar het onbewuste, zodat we ze konden vergeten. Maar het zijn thema´s waar we in het leven toch steeds weer tegenaan lopen. De Tarot reikt ons een handvat aan zodat we die thema´s kunnen gaan uitwerken. De Tarot is een bron van onuitputtelijke liefdevolle kennis, bestemd voor iedereen die ervan wil leren: het zorgt ervoor dat je gelukkiger in het leven staat, problemen aan durft te gaan en dat je jezelf beter leert kennen (zoals je werkelijk bent). Als je bereid bent aan je thema´s te werken zal je ervaren dat je steeds krachtiger wordt.

Door de Tarot te bestuderen en daardoor de diepere betekenis te gaan voelen en begrijpen kan de Tarot een machtig middel van kennis en verborgen krachten zijn. Door mijn ervaringen met de tarotkaarten ben ik ervan overtuigd dat je de diepere betekenis en de geheimen van iedere tarotkaart pas gaat begrijpen als je daar klaar voor bent. Je kan de Tarot zien als een levensschool waardoor je je levenspad kan volgen en oud karma uit kan werken. Je gaat begrijpen hoe alles in elkaar steekt en je gaat het ´hoe en waarom´ van het leven beter begrijpen. Vanuit deze inzichten kan je het leven aanvaarden, waardoor je jezelf gaat accepteren zoals je werkelijk bent.