Astrologie

Algemene uitleg

Om de symboliek en de geheimen van de Tarot beter te leren begrijpen kan men de kennis van de Astrologie gebruiken. Door deze kennis kan er bij de uitleg van de tarotkaarten veel dieper op de wijsheid van de kaarten in worden gegaan. In dit boek leg ik bij iedere grote Arcanakaart de astrologische betekenis uit van het bijbehorende astrologische teken van die kaart.

Astrologie is een veelomvattende en moeilijke materie. Als je heel je leven zou wijden aan het bestuderen van de materie dan bezit je nog steeds niet alle kennis.
In dit boek leg ik alleen het gedeelte van de astrologie beknopt uit wat specifiek van toepassing is op de tarotkaarten.

Astrologie behoort tot één van de oudste wetenschappen.
De oorsprong van de astrologie is moeilijk te achterhalen, dat geldt ook voor de oorsprong van de wijsheid van de Tarot. Wat we wel weten is dat “De Oude Wijzen” al gebruik maakten van astrologie. Zij waren niet alleen op de hoogte van de leer en kennis van de sterren en planeten maar zij werkten er ook mee. Zij waren zowel Hogepriester, Astroloog als Astronoom (heeft kennis van de sterren en planeten). Voorbeelden:
de oude volken zoals de Chaldeeërs, de Babyloniërs, de Chinezen, de Maya’s, de Grieken, de Romeinen en de Kelten. De Griekse filosofen Plato, Pythagoras en Ptolemaeus hechtten grote waarde aan de astrologie en hebben veel bijgedragen aan de astrologische kennis.

Astrologie betekent: logica en kennis van de sterren, oftewel ´sterrenwijsheid´.
Astrologie is een symbolentaal waarmee wij als mens onze plaats in de kosmos beter leren begrijpen en zo de verbindingen kunnen leggen tussen ´boven en beneden´. Astrologie is een esoterische leer: het maakt inzichtelijk waar je krachten, je talenten maar ook je valkuilen liggen. Als je hieraan werkt kan je meer over jezelf te weten komen zoals: wie ben ik, wat wil ik, wat is mijn doel hier op aarde en waar leidt mijn levenspad naartoe? Het geeft antwoorden op je vragen over verleden, heden en toekomst. Je kan het zien als een gereedschap dat je de mogelijkheid biedt om je psyche (ziel) beter te leren kennen en doorgronden.

Om het hierboven genoemde te realiseren gebruikt men in de astrologie de geboortehoroscoop.
Onze geboortehoroscoop, ook wel radix (wortel) genoemd, kan je beschouwen als een foto van de stand van de sterren en planeten aan het firmament op het moment van jouw geboorte. Je geboortehoroscoop kan je als een blauwdruk van je leven zien: met informatie over je karakter, je zwakheden, je gezondheid, je talenten, je aanleg, je werk en wat voor soort relaties en vrienden je aantrekt. Als je bedenkt dat alles uit energie is opgebouwd en dat alles met elkaar verbonden is zoals: ons zonnestelsel met zijn sterren en planeten; waaronder onze aarde met de mens, de dieren en heel het plantenrijk en als je je realiseert dat deze energieën op en door ons heen werken dan begrijp je dat wij als mens hier een klein onderdeel van
zijn: een kleine radar van het grote geheel.

Ik moet dikwijls aan mijn kindertijd denken hoe mijn moeder vaak een liedje zong dat veel indruk op mij maakte. Een gedeelte van tekst herinner ik mij nog: “kijk je ‘s avonds even naar de sterren, die daar flonkeren aan het firmament, dan begin je eindelijk te begrijpen, dat je maar een nietig schepsel bent”.