Engelen en Gidsen

Van de Engelen en Gidsen, die mij hebben bijgestaan in het schrijven van mijn boek “Tarot,
boek van wijsheid en inspiratie”, kreeg ik onderstaande uitleg van de diepere betekenis van de
Tarot.

TAROT
Boek van wijsheid en inspiratie.
Je helpt ons op een wijze, inspirerende manier.
Maakt zaken duidelijk en helder, zodat de mens ervan kan leren als zij hiervoor openstaat en
dus zover is.
Levenslessen zijn niet makkelijk, maar zijn wel de weg van volharding: door hiervan te leren,
jezelf aan te pakken en eraan te werken.
De onuitputtelijke Bron van informatie stroomt vanuit het Universum naar je toe, mits je zuiver bent van geest en gedachten: alleen dan krijg je zuivere spirituele begeleiding.
Dit is één van de belangrijkste componenten om verantwoord en met helpende hand kaart te
mogen leggen voor jezelf en anderen.

Alleen degenen die hier gewetensvol mee omgaan mogen in contact komen met deze zuivere
spirituele begeleiding. Alleen dan is Tarot de zuiverste waarheid.
Voor degenen die hier bewust misbruik van maken, is Tarot een spelletje van negatieve energieën.
Tarot gebruiken vanuit liefde voor je medemens en jezelf, is ware wijsheid.
Je kan hulp vragen aan de Engelen en Gidsen om ons heen: de Engelen en Gidsen waar je op
kan steunen, waardoor je je kan ontwikkelen en verder kan groeien.
Tarot: de mensheid dienend: een bron van inspiratie, kennis, liefde en mededogen.
Zonder ego, hebzucht en zelfgenoegzaamheid is de Tarot zoals Tarot behoort te zijn. Een Bron
van Liefde voor iedereen die ervan wil leren: om verder te kunnen komen in het leven.
Kennis, liefde en verantwoordelijkheidsgevoel: dat kenmerkt de ware Tarotist.